Johtamisen perusteet kurssin luomia ajatuksia oppimispäiväkirjassa. Sekoitus teoriaa ja käytäntöä työelämässä olevilta. Perspektiiviä omaan ohjaamis- ja johtamistyyliin sekä omien esimiesten johtamisperiaatteisiin. Blogissa referoidaan luentoja sekä mietitään luentojen aiheita omasta näkökulmasta.