Innovaatiot ovat uuden prosessin tai tuotteen/palvelun luomista, jolla on vaikutusta tapaan, jolla yritys toimii. Innovaatiota voisi kuvata myös keksinnöksi mutta se vaatii pidemmän tien. Tutkimussektorilla innovaatioiden ja niiden kehitys tulisi olla arkipäivää. Jokin kuitenkin ajoittain vie pohjaa tältä innovatiivisuudelta. Tällainen tekijä on muutos.

Muutos on siirtymä, joka tapahtuu tilanteesta toiseen. Tutkimussektorilla yleinen muutos, joka koskee läheisesti itse työtä, on rahoitus. Niin kuin jokainen tietää, on rahoitus tutkimuksen elinehto. Tämä samainen rahoitus, joka voi olla negatiivinen tai positiivinen asia, ohjaa innovatiivisuuteen. Tarkoittaen, että se ohjaa hakemaan rahaa vaikkapa uusista paikoista ja keksimään toistaan parempia tutkimusideoita. Rahan lisäksi työntekijöiden innovatiivisuutta tukee myös innovatiivinen johtaja. Kannusta, idearikas ja kekseliäs johtaja. Onko tällaisia johtajia todella olemassa? Innovatiivisen johtajan tulisi taata luova työympäristö ja työrauha. Innovaatioihin johtaminen ei ole vain prosessin eteenpäin viemistä vaan se on ihmisten johtamista, resurssi-, rahoituksen- ja verkoston johtamista sekä strategian visioimista. Innovatiivisuus ei ole vain johtajan asia vaan innovatiivisuus vaatii koko henkilöstöltä panosta.

Työelämässä rahoituksen lisäksi on monia muita muutoksia, jotka vaikuttavat innovatiivisiin ympäristöön. Tällainen muutos on tällä hetkellä laitosten yhdistäminen omalla työpaikallamme. Kahden toisiaan toisaalta lähellä olevan laitoksen yhdistäminen ja uuden laitoksen toiminnan aloittaminen vuoden 2016 alussa. Tämä yhdistäminen voi tuoda uusia innovaatioita laitokselle mutta toisaalta tämä muutos luo epävarmuutta henkilöstöön.

Muutoksessa johtajalta vaaditaan esimerkkiä ja lujuutta. Kuitenkin tietty pehmeys ja ymmärrys johtajalla tarvitsee olla lisäksi. Toisaalta olla rohkea viemään ikävääkin muutosta eteenpäin, ja toisaalta taas näkemään muutoksen positiiviset vaikutukset. Se mitä johtajalta vaaditaan, tulisi osaksi näkyä myös työntekijöissä. Hyväkään johtaja ei voi muutostilanteessa onnistua jos henkilökunta ei ole puolella. Normaalitapa reagoida muutokseen on muutosvastarinta. Tämä voi olla ei-tietoinen valinta tai hyökkäys. Muutosjohtajan työkaluiksi tilanteessa on viestintä, keskustelut ja molemmin puolisen luottamuksen rakentaminen.

Johtamismuoti, joita esimerkiksi gurut luovat, ja joita konsultit ja media jakavat, ovat hyvin houkuttelevia retorisia tarjouksia, jotka tarjoavat yksinkertaisen ratkaisun monimutkaisiin ongelmiin. Valitettavasti usein nämä tarjoukset taitavat olla vain silmän lumetta. Jo aiemmin kirjoitettiin ja mietittiin, että voiko henkilö olla luontainen johtaja vai vaatiiko se koulutusta? Nämä henkilöt, jotka eivät ole luontaisia johtajia eivät johtamaan oppineita, altistuvat näille hienoille lupauksille. Vaikutukset vain saattavat olla päin vastaisia.

Johtajia on monenlaisia ja moneen eri tilanteeseen. Jokaisen johtamistyyli – ja johtamisperiaate on erilainen. Toisien ei pitäisi koskaan edetä johtamisasemaan ja toisten tulisi ehdottomasti johtaa. Maailma muuttuu koko ajan ja johtamisen tulee kehittyä siinä rinnalla. Perusteet johtamiselle on luotu aikoinaan, jokainen vai tuo oman lisämausteensa siihen. Rohkeasti johtamaan!

 

AS